Anticss
Anti-circumvention of standards for better market surveillance

O projektu ANTICSS

Cílem projektu ANTICSS je analyzovat a definovat „obcházení“ předpisů za účelem získání lepší pozice výrobku na trhu z hlediska legislativy EU týkající se ecodesignu a energetických štítků a relevantních harmonizovaných norem.

Projekt si v první fázi klade za cíl shromážditt a zdokumentovat informace opřípadech obcházení předpisů prostřednictvím rozhovorů s odborníky,analýzy externí literatury a stávající legislativy EU týkajicí se ecodesignu, energetických štítků z hlediska možných mezer v legislativních požadavcích včetně definic.

Projekt se také bude zabývat možným vztahem mezi obcházením předpisů a „chytrými“ produkty se specializovaným integrovaným softwarem.  Ze zjištění budou vyvozeny závěry, jak lépe odhalovat a zamezovat budoucímu obcházení předpisů. Na základě provedených zkoušek spotřebičů budou posouzeny dopady „zda“ a „v jaké míře“ lze změny jednoho z nejdůležitějších ukazatelů uváděného u výrobků - spotřeby energie připsat obcházení předpisů. 

Dalším cílem projektu je definovat alternativní zkušební postupy nebo kontrolní aktivity, které zamezí možnému obcházení požadavků. Projekt ANTICSS použije výsledky svých zjištění k navržení praktických opatření, které budou k dispozici laboratořím a dozorovým orgánům a usnadní komunikaci a spolupráci mezi klíčovými aktéry. Organizátoři projektu následně předloží doporučení pro zákonodárce a standardizační orgány za účelem zamezení obcházení předpisů EU týkající se ecodesignu a energetických štítků v budoucnosti.

Projekt ANTICSS byl rovněž vytvořen za tím účelem, aby výrobcům poskytl spolehlivé informace v souvislosti s potenciálně nejednoznačnou legislativou a normami. Zamezením možnosti nekonzistentního výkladu jednotlivých aktérů, bude zamezeno rovněž zvýhodňování určitých produktů, u nichž si výrobci pravidla vykládají pouze účelově bez širších souvislostí.

Zlepšením celkového povědomí o obcházení předpisů u všech zúčastněných subjektů, napomůže projekt ANTICSS k účinnějšímu prosazování legislativy EU, čímž zvýší míru akceptování předpisů a důvěry hráčů na trhu, spotřebitelů a občanské společnosti v legislativu týkající se ecodesignu a energetických štítků.

Project news
January 16th, 2020

EU Auditors report on noncompliance

New report of EU Auditors on product noncompliance referring also to ANTICSS

December 03rd, 2019

ANTICSS achievements so far

Brief overview of past and current actions: