Anticss
Anti-circumvention of standards for better market surveillance

O projektu ANTICSS

Cílem projektu ANTICSS je analyzovat a definovat „obcházení“ předpisů za účelem získání lepší pozice výrobku na trhu z hlediska legislativy EU týkající se ecodesignu a energetických štítků a relevantních harmonizovaných norem.

Projekt si v první fázi klade za cíl shromážditt a zdokumentovat informace opřípadech obcházení předpisů prostřednictvím rozhovorů s odborníky,analýzy externí literatury a stávající legislativy EU týkajicí se ecodesignu, energetických štítků z hlediska možných mezer v legislativních požadavcích včetně definic.

Projekt se také bude zabývat možným vztahem mezi obcházením předpisů a „chytrými“ produkty se specializovaným integrovaným softwarem.  Ze zjištění budou vyvozeny závěry, jak lépe odhalovat a zamezovat budoucímu obcházení předpisů. Na základě provedených zkoušek spotřebičů budou posouzeny dopady „zda“ a „v jaké míře“ lze změny jednoho z nejdůležitějších ukazatelů uváděného u výrobků - spotřeby energie připsat obcházení předpisů. 

Dalším cílem projektu je definovat alternativní zkušební postupy nebo kontrolní aktivity, které zamezí možnému obcházení požadavků. Projekt ANTICSS použije výsledky svých zjištění k navržení praktických opatření, které budou k dispozici laboratořím a dozorovým orgánům a usnadní komunikaci a spolupráci mezi klíčovými aktéry. Organizátoři projektu následně předloží doporučení pro zákonodárce a standardizační orgány za účelem zamezení obcházení předpisů EU týkající se ecodesignu a energetických štítků v budoucnosti.

Projekt ANTICSS byl rovněž vytvořen za tím účelem, aby výrobcům poskytl spolehlivé informace v souvislosti s potenciálně nejednoznačnou legislativou a normami. Zamezením možnosti nekonzistentního výkladu jednotlivých aktérů, bude zamezeno rovněž zvýhodňování určitých produktů, u nichž si výrobci pravidla vykládají pouze účelově bez širších souvislostí.

Zlepšením celkového povědomí o obcházení předpisů u všech zúčastněných subjektů, napomůže projekt ANTICSS k účinnějšímu prosazování legislativy EU, čímž zvýší míru akceptování předpisů a důvěry hráčů na trhu, spotřebitelů a občanské společnosti v legislativu týkající se ecodesignu a energetických štítků.

Project news

September 29th, 2021

FINAL REPORT

Project final report now available

September 29th, 2021

NEWSLETTER n.5

AntiCSS final newsletter available