Anticss
Anti-circumvention of standards for better market surveillance

Project Introductie

Het ANTICSS project richt zich op het “omzeiling” gedrag (lees Engels “circumvention”) van consumentenproducten in testlaboratoria. Het onderzoekt of deze producten de testomgeving herkennen en een andere, bijvoorbeeld energiezuinigere modus gebruiken, die alleen actief is tijdens deze test omstandigheden en niet tijdens normaal gebruik. Er wordt verwezen naar de dieselgate-affaire in 2015, die feitelijk een van de triggers was om het project te starten. ANTICSS is niet bedoeld om gevallen van omzeiling te beschuldigen, maar om kennis op te bouwen en aanbevelingen te doen ter verbetering van testnormen en gerelateerde Europese ecodesign en energielabel wetgeving.

Het beoordelen en definiëren van omzeiling om een betere productpositionering te bereiken en het afbakenen om communicatie hierover te vergemakkelijken zijn beiden ANTICSS doelstellingen. Door middel van literatuuronderzoek en gerichte interviews met deskundigen zullen gegevens over omzeiling worden verzameld en geanalyseerd, waardoor mogelijke “uitvluchten” (lees Engels “loopholes”) in de test specificaties of wetgeving worden blootgelegd.

De potentiële relatie tussen omzeiling en "slimme" producten met specifieke embedded software wordt ook onderzocht. Op grond van de bevindingen zullen conclusies worden getrokken over hoe toekomstige omzeiling beter kan worden opgespoord, maar ook voorkomen kan worden. Door middel van het testen van consumentenproducten zal beoordeeld worden of omzeiling aan de orde is en zo ja,  welke eigenschap of welk deel, bijvoorbeeld van het energieverbruik van het product, aan omzeiling kan worden toegeschreven.

De overige doelstellingen van het project zijn het definiëren van alternatieve testprocedures en controlelijsten met als doel elke mogelijke vorm van omzeiling te vermijden. Op basis van de resultaten zal ANTICSS praktische kennisopbouw bieden voor instanties die produkten op de markt controleren, voor testlaboratoria en voor anderen belanghebbenden. ANTICSS zal aanbevelingen presenteren aan Europese beleidsmakers en normalisatie-instellingen om omzeiling in de toekomst te voorkomen.

Het ANTICSS project is ook bedoeld om de fabrikanten duidelijkheid te bieden over de juiste interpretatie en test standaarden en mogelijke voordelen te vermijden van fabrikanten die daar onterecht gebruik van zouden kunnen maken.

Door algemene bewustwording van omzeiling van belanghebbenden ondersteunt ANTICSS een effectieve handhaving van de wetgeving, marktpartijen en belanghebbenden.

Project news

September 29th, 2021

FINAL REPORT

Project final report now available

September 29th, 2021

NEWSLETTER n.5

AntiCSS final newsletter available